Missie en Visie

Het is de missie van ‘the Progress Factory’ om u te helpen werkwijzen voor management en medewerkers te ontwikkelen en te implementeren, die blijvende, meetbare verbeterresultaten binnen de operatie van uw bedrijf tot gevolg hebben.

Succesvol verbeteren kost inspanning. De verantwoordelijkheid voor het verbeterproces in uw eigen organisatie is niet te delegeren. Immers, uw medewerkers verwachten van hun leidinggever dat deze ‘de lijnen uitzet’ en richting geeft aan de toekomst van het bedrijf. In woorden en in daden.

‘The Progress Factory’ kan u ondersteunen en helpen richting geven in het ontwikkelen van een verbeteraanpak voor uw bedrijf. Aansluitend kan ‘the Progress Factory’ samen met u én uw medewerkers zorg dragen voor implementatie van het verbetertraject. Tijdens deze intensieve samenwerking wordt de verbetering blijvend in uw organisatie gezekerd.