Wie bent u?

Bent u een op resultaten sturende manager, of verantwoordelijk voor verbeteringen in de operatie? Dan herkent u wellicht de volgende zaken:

  • U heeft zich tot taak gesteld de lijnopbrengst van uw fabriek te verhogen, maar de beoogde verbeteringen blijven uit.
  • U heeft uw business processen helder omschreven, maar ziet toch haperingen in de uitvoer ervan.
  • Projecten binnen uw bedrijf zijn duidelijk omschreven en bemand, maar hebben moeite op tijd en binnen budget gerealiseerd te worden.

Als deze of vergelijkbare thema's in uw organisatie aan de orde zijn, dan kom ik graag met u in contact.

Wat is uw vraag?